ภาษา : ไทย
  

เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา
24 กรกฎาคม 2567

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


อินเตอร์เน็ตคืออะไร


อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ หลายเครือข่ายมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ และมีการอ้างที่อยู่ของคอมพิวเตอร์นั้นๆ เรียกว่า ไอพีแอดเดรส (IP Address) แต่เนื่องจากว่า IP Address เป็นตัวเลขที่จำยาก จึงมีผู้คิดค้น DNS (Domain Name System) ขึ้นใช้แทนIP Address