ภาษา : ไทย
  

เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา
24 กรกฎาคม 2567

รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก


OS คืออะไร ?


OS ย่อมาจาก Operating System แปลว่า ระบบปฏิบัติการ OS เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง โดย Software จะมีหน้าที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่ง

software สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้

1. Operating System (OS) หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคน กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมี OS อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Linux เป็นต้น

2. Application
          หมายถึงโปรแกรมใช้งานต่างๆ เช่น Microsoft Word, Excel, Anti-Virus เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้อาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้งาน